Clock & Translate

08 Φεβρουαρίου 2013

Δίνουν Επιδόματα και άδειες παραμονής σε λαθρομετανάστες με AIDS


Την ίδια στιγμή που οι μνημονιακές κυβερνήσεις στερούν από τους δοκιμαζόμενους Έλληνες την δωρεάν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες Υγείας, το ασπόνδυλο πολιτικό κατεστημένο, με εγκυκλίους του παρέχει πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθώς και επιδόματα σε όποιον λαθρομετανάστη διαπιστωθεί ότι πάσχει απόAIDS.
Η παροχή της δωρεάν χορήγησης των πανάκριβων φαρμάκων, που παράγονται και εισάγονται από πολυεθνικές, καθώς και των επιδομάτων πρόνοιας, λειτουργούν ήδη ως μαγνήτης για την προσέλκυση πασχόντων από AIDS λαθρομεταναστών.

Σαν να μην έφτανε αυτό, το ίδιο πολιτικό κατεστημένο, έχει εξασφαλίσει σε όποιους λαθρομετανάστες εισέρχονται στην χώρα και εξεταζόμενοι βρίσκονται με ποσοστά αναπηρίας άνω του 67%, και την παροχή επιδομάτων αναπηρίας.

Το κερασάκι στην τούρτα, όμως, είναι η παροχή δικαιώματος νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα, όσο καιρό διαρκεί το πρόβλημά τους (δηλαδή μονίμως, δεδομένης της ανίατης φύσης των ασθενειών και αναπηριών τους). 

Η άθλια αυτή ρύθμιση, που στηρίζεται στην εγκύκλιο 49874/2009 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,λειτουργεί ως μαγνήτης για την προσέλκυση πασχόντων από AIDS λαθρομεταναστών, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να εμφανίζεται εντυπωσιακή στατιστική άνοδος των φορέων και μόλυνση των ιερόδουλων που με την σειρά τους λειτουργούν ως υγειονομικές βόμβες.

Το θέμα έφερε στην επιφάνεια, η Βουλευτής Λακωνίας (ΝΔ) Φεβρωνία Πατριανάκου, η οποία κατέθεσε σχετική ερώτηση στην Βουλή, με την οποία ζητά να πληροφορηθεί σχετικά από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Στην ερώτησή της, με θέμα «Διερεύνηση θεμάτων που αφορούν τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων σε αλλοδαπούς παράνομους ή μη μετανάστες», η Βουλευτής αναφέρει: 

«Η προνοιακή πολιτική αποτελεί ουσιώδη αλλά και στοιχειώδη υποχρέωση του κράτους δικαίου, ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη κοινωνική προστασία στις ευάλωτες και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες.Προκειμένου, όμως, η άσκηση της προνοιακής πολιτικής να είναι δίκαιη αλλά και αποτελεσματική, είναι αυτονόητο ότι οι κοινωνικές ενισχύσεις πρέπει να παρέχονται στους πραγματικούς δικαιούχους τους, χωρίς να γίνεται κατάχρηση των δυνατοτήτων των διατάξεων που τις προβλέπουν, ούτε και καταστρατήγηση του σκοπού για τον οποίο αυτές θεσπίστηκαν.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προβλεπόμενοι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων μπορούν να είναι και οι αλλοδαποί πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο, αλλά και εκείνοι στους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα αυτή και διαθέτουν «ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας», καθώς και οι αλλοδαποί που διαμένουν στη χώρα και διαθέτουν άδεια διαμονής ενιαίου τύπου ή άδεια παραμονής αλλοδαπού. 

Μάλιστα προβλέπεται ότι προνοιακά επιδόματα σε ανασφάλιστους και έμμεσα ασφαλισμένους χορηγούνται και σε περιπτώσεις προϋπάρχουσας αναπηρίας, συνεπώς χορηγούνται και σε όσους εισήλθαν και διαμένουν στη χώρα με προγενέστερη αναπηρία.

Ειδικά δε, όσον αφορά το επίδομα σε πάσχοντες από AIDS, αυτό χορηγείται, σύμφωνα με την εγκύκλιο 49874/2009 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επιπλέον και σε μετανάστες που αιτούνται άσυλο στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την παρ. Ε του άρθρου 11 του Ν. 2955/2001, σε αλλοδαπούς οικονομικούς μετανάστες που έχουν μολυνθεί από τη λοίμωξη HIV, χορηγείται και δωρεάν νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εφόσον δεν μπορεί να τους χορηγηθεί αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή στη χώρα προέλευσής τους. Για το διάστημα δε που διαρκεί η θεραπευτική αγωγή (η οποία, σε περίπτωση αντιρετροϊκής θεραπείας, είναι και ιδιαίτερα υψηλού κόστους), οι αλλοδαποί οικονομικοί μετανάστες δικαιούνται προσωρινής άδειας παραμονής και εργασίας και συνεπώς και τυχόν άλλων επιπρόσθετων προνοιακών επιδομάτων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες που πρόσφατα έλαβα, πληθώρα ανασφάλιστων αλλοδαπών που διαμένουν στην Ελλάδα, με προϋπάρχουσα της έλευσης στη χώρα μας αναπηρία, εξετάζονται σε ΚΕ.Π.Α., προκειμένου να πιστοποιηθεί η αναπηρία τους και να λάβουν το σχετικό προνοιακό επίδομα.

Το ίδιο ισχύει και για τους πάσχοντες από AIDS παράνομους μετανάστες.
Σε μία περίοδο σφοδρής οικονομικής κρίσης κατά την οποία οι Έλληνες πολίτες καλούνται να αντιμετωπίσουν επώδυνες περικοπές ακόμη και προνοιακών επιδομάτων και αναπηρικών συντάξεων, αλλοδαποί οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα μέσω κυκλωμάτων, κάνουν κατάχρηση των δυνατοτήτων που τους παρέχουν οι ελαστικές γι΄ αυτούς διατάξεις περί προνοιακών επιδομάτων. Αποτέλεσμα οι κοινωνικοί πόροι να χάνουν την αποδοτικότητά τους γιατί διανέμονται σε μεγαλύτερο αριθμό προσώπων, που μέρος αυτών είναι καταχρηστικά δικαιούχοι.

Με δεδομένο ότι οι  αλλοδαποί με αναπηρίες, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι διαπιστωμένα θύματα εκμετάλλευσης επιτηδείων, υπάρχει το ενδεχόμενο να μην είναι καν αυτοί οι τελικοί αποδέκτες των επιδομάτων αλλά οι εκμεταλλευτές τους, οι οποίοι τους καθοδηγούν προφανώς και νομικά. Μάλιστα μπορεί αυτή η νομοθετική ελαστικότητα να αποτελεί γι΄ αυτούς κίνητρο έλευσης στη χώρα μας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :
1.- Ποιος είναι ο αριθμός των κάθε είδους προνοιακών επιδομάτων που χορηγούνται, ανά κατηγορία επιδομάτων και ανά κατηγορία προβλεπόμενων δικαιούχων κατά την τελευταία πενταετία (ανά έτος και στο σύνολο) ;
2.- Ποιες είναι οι χώρες προέλευσης των αλλοδαπών που λαμβάνουν κάθε είδους προνοιακά επιδόματα, ανά κατηγορία προβλεπόμενων δικαιούχων, καθώς και ανά κατηγορία επιδομάτων κατά την τελευταία πενταετία (ανά έτος και στο σύνολο) ;
3.- Ποιο είναι το συνολικό ποσό που καταβάλλεται ετησίως για κάθε είδους προνοιακά επιδόματα, ανά κατηγορία προβλεπόμενων δικαιούχων ;
4.- Ειδικά όσον αφορά το επίδομα συγγενούς αιμολυτικής αναιμίας – συγγενούς αιμορραγικής διάθεσης– συνδρόμου επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, σε πόσους μετανάστες αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα χορηγείται κατά την τελευταία πενταετία ;
5.- Ποια ήταν συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της απογραφής των αλλοδαπών δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων και ειδικότερα πόσοι δεν απογράφηκαν και σε ποιες κατηγορίες προβλεπόμενων δικαιούχων ανήκουν;
6.- Τι είδους σχετικοί έλεγχοι έχουν ήδη διενεργηθεί και ποια τα αποτελέσματά τους, καθώς και τι είδους ελέγχους προτίθεστε να διενεργήσετε; 
7.- Ποια είναι τα συγκριτικά ποσοστιαία στοιχεία, όσον αφορά τον αριθμό αλλά και τη σχετική δαπάνη, των αλλοδαπών δικαιούχων κάθε είδους προνοιακών επιδομάτων στη χώρα μας σε σχέση με τον αντίστοιχο των υπόλοιπων κρατών μελών της Ε.Ε. ;
8.- Ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες προτίθεστε να αναλάβετε ώστε η χώρα να μην αποτελεί πόλο έλξης αλλοδαπών ατόμων με αναπηρία, λόγω ισχύοντος νομικού καθεστώτος;

Σχολιάστε:

Blogger Widgets